E-Posta Aydınlatma Metni

ELEKTRONİK POSTA AYDINLATMA METNİ

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen Kişisel Veriler ile ilgili Veri Sorumlusu ARIKOL AEROSOL Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Kısaca “ARIKOL”) firmasıdır. Elde edilen Kişisel Veriler, ARIKOL sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar ile bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin ARIKOL firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amaçlarıyla işlenebilir ve aktarılabilir.

 

Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5/2-ç hükmünde belirtilen “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması”, Kanunun 5/2-e hükmünde belirtilen “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması” ve 5/2-f hükmünde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hükümlerine istinaden işlenmektedir.

 

ARIKOL’a tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen Kişisel Veriler Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Tedarikçiler ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir. Mailleşme yoluyla Veri Sorumlusu ARIKOL’a iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkındaki detaylı bilgileri “www.arikol.com.tr adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızda bulabilirsiniz.